Nabídka poradenství při sestavování nabídek ve veřejných zakázkách

Nabízím poradenství pro dodavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů

Nabízené služby: - vysvětlení nového znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

                            - vysvětlení jednotlivých zadávacích dokumentací k výběrovým řízením

                            - možnost spolupráce při kompletaci cenové nabídky (požadované doklady zadavatelem, čestná prohlášení, seznamy či návrhy smluv)

Nejedná se o právnické služby, znalosti v zákoně o veřejných zakázkách jsou získány dlouholetou praxí a každoročním školením o tomto zákoně panem Ing. Petre Vrbkou, dlouholetým odborníkem a špičkovým specialistou v ČR na problematiku veřejných zakázek (www.stavebnionline.cz).